zpět na hlavní stranu

Fotogalerie

Ve fotogalerii naleznete, jak vypadá interiér a exteriér restaurace Masných krámů, fotografie vybraných specialit, dokumentaci kulinářských a dalších akcí, obrázky z historie a ilustrační fotografie Českých Budějovic.

Akce MK

Štamgasti MK

Historie

Historické fotografie z minulosti česko­bu­dějo­vických Masných krámů.

Rekonstrukce

Průběh rekonstrukce Masných krámů v roce 2007, z prvního plnění tanků a slavnostní otevření 5. 12. 2007.

Současnost

Interiér a exteriér nově opra­vené restau­race.

Fota pokrmů

Ilustrační fota pokrmů z kuchyně Masných krámů.

Budějovický Budvar

Fotogalerie z historie i sou­čas­nos­ti pivovaru, pro­dukto­vé foto­gra­fie.

České Budějovice

Jak vypadaly České Budějo­vice před lety a jak vypadají dnes, historické pohled­nice.